Appit

Hoe kan je geld verdienen aan apps? Deel 2: Pay-per-download, in-app & Freemium

Hoe kan je geld verdienen aan apps? Deel 2: Pay-per-download, in-app & Freemium

Zoals aangegeven in de vorige blog post hoe kan je geld verdienen aan apps? Deel 1: advertenties. Zijn er 3 andere verdienmodellen te onderscheiden naast advertenties; pay-per-download, freemium en in-app aankopen. Er is een duidelijke verschuiving gaande van de populariteit van bepaalde verdienmodellen; in eerste instantie werd er grotendeels gekozen voor pay-per-download, maar dit jaar zal ruim 50% van de inkomsten op een andere manier gegenereerd worden (bron: getjar). In dit deel gaan we verder in op deze opties en welke voor en nadelen deze verdienmodellen hebben.

Utility & Stickiness

Een app is over het algemeen of zeer nuttig voor de gebruiker (high utility, low stickiness, high user value), denk aan to-do apps, of verslavend maar niet zeer nuttig (low utility, high stickiness, moderate user value) zoals games. Slechts enkele apps zijn zowel nuttig als verslavend, denk aan apps waar bijvoorbeeld nieuwe content om de zoveel tijd op wordt gezet zoals magazines en games waarin je virtuele goederen kunt kopen (high utility, high stickiness en high user value). De mate van utility en stickiness bepaald welk type verdienmodel het beste bij de app past.

High utility, Low stickiness = verdienen per download

Als een app vaak wordt gebruikt, maar de tijd van gebruik zeer kort is, dan heeft het betalen per download de voorkeur. Dit is ook vrij logisch, want de app wordt te kort gebruikt voor de weergave van relevante adverenties en het bijkopen van extra functionaliteit is vaak niet aan de orde. Een to-do app is hier een goed voorbeeld van: je gebruikt de app kort om de laatste actiepunten te bekijken, te bewerken of toe te voegen en daarna sluit je de app weer.

Low Utility, High Stickiness = advertenties

Zoals vorige keer besproken kan je met advertenties in je app alleen goed verdienen als je een grote userbase hebt die de app langdurig per keer gebruikt. In deze blog zullen we hier niet verder op in gaan.

High Utility, High Stickiness = free(mium) en in-app aankopen

Het freemium model en in-app aankopen worden vaak toegepast bij apps die de gebruiker weten te motiveren de app vaak te gebruiken en tegelijkertijd ook een hoge waarde biedt voor de gebruiker. Deze verdienmodellen gaan er van uit dat een percentage van de gebruikers bereid is te betalen voor bepaalde extra diensten die de app kan bieden. Voorbeelden zijn games waar virtuele goederen gekocht kunnen worden of app-magazines waar de gebruiker bereid is te betalen voor (extra) informatie.

Meer marketing, meer app downloads?

De grafiek van Getjar (een onafhankelijke App store) laten zien dat meer marketing van de app, meer downloads oplevert. Interessant is echter om te zien dat dit voornamelijk geldt voor gratis apps en veel minder voor betaalde apps. Gebruikers zijn dus bereid te betalen, zolang het maar gratis is! Het is dus de kunst om de gebruiker weten over te halen te laten betalen nadat de app op zijn telefoon is geïnstalleerd.
Meer marketing, meer app downloads? bron getjar

Posted in: Blog

Leave a Comment (0) →