Appit

Apps4health congress: de bevindingen

Apps4health congress: de bevindingen

Afgelopen woensdag vond het eerste Apps4health congres plaats in het CORPUS gebouw in Oestgeest waar ook de eerste Health app award werd uitgereikt. De FK app, ontwikkelt door Appit voor het CVZ, was een van 10 van de 145 apps die genomineerd waren voor de award. Appit was er bij. Een kort verslag van de bevindingen van de dag.

Innovative medische apps en early adopters…
De sprekers van het congres konden in twee kampen worden ondergebracht; aan de ene kant waren er de innovatieve medische app ontwikkelaars en early adopters die de apps gebruiken versus de conservatieve en soms skeptische medische professionals.

Zo mocht Microsoft bijvoorbeeld reclame maken voor Microsoft Vault, een nieuw platform waar verschillende gezondheidszorg gerelateerd informatie samen worden gebundeld en op verschillende manieren weer kan worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van het elektronisch patiënten dossier (EPD) in de cloud. Interessant voor software ontwikkelaars is dat het voor hen mogelijk wordt apps te maken die de opgeslagen informatie op een gebruiksvriendelijke manier kan ontsluiten. Er zal een flinke push komen vanuit Microsoft om dit innovatieve product de Nederlandse markt in te krijgen.

Ook de innovatieve radiologie app van ICT Automatisering belooft veel tijd te besparen en het makkelijker te maken voor de radioloog. Via de app kan de radioloog op elk gewenst moment de foto’s van de patient bekijken en een advies uitbrengen. Daarnaast gaf Spoedeisende hulp arts, Michel Tebbes, een presentatie over de apps die hij zoal gebruikt in de praktijk (Het FK ontbrak uiteraard niet op de lijst) en liet Karin Oost van Artsennet aan de hand van een survey onder artsen zien dat het gebruik van apps groeiend is. Aan de hand van deze anekdotes en survey resultaten mag blijken dat apps een toegevoegde waarde voor de medische professional kan zijn.

…versus de algemeen conservatieve medische sector
Echter, de introductie van nieuwe technieken wordt over het algemeen met skeptische blik naar gekeken. Zeker in de medische sector. Zo juicht spreker Prof. dr. Guus Schrijvers van het Julius Centrum van het UMC Utrecht de ontwikkelingen toe en ziet ook de toename van het gebruik van apps in de zorg als een positieve ontwikkeling. Hij moest daarbij wel opmerken dat de meeste ziekenhuizen nog maar net de eerste digitale slag gemaakt hebben en het een tijdrovende klus is en zal blijven voor innovatieve (software) producenten om hun nieuwe producten en diensten in zorginstanties door te voeren. Daarbij komt dat medische sector van huis uit skeptisch is en graag evidence based resultaten ziet voordat er wordt overgegaan op implementatie. De vragen die de app ontwikkelaar volgens Schrijvers zich daarom moet stellen zijn:
Werkt de app? Laat zien dat de app gebruikt wordt door de doelgroep door middel van bijvoorbeeld Google Analytics
Helpt de app? Zijn bijvoorbeeld patiënten minder ziek door gebruik van de app? Doe onderzoek met een groep die de app wel en een groep die de app niet gebruikt en laat zien dat er significant verschil zit in de resulaten
Bespaart de app? Laat harde cijfers zien waaruit blijkt dat er tijd en/of geld bespaart wordt met het gebruik van de app.

Ook maakte jurist Erik Vollebregt duidelijk dat er juridisch haken en ogen zitten bij het ontwikkelen van een app. Zeker als er sprake is van medische advies dient een app een CE markering te hebben. Zonder deze markering kan de ontwikkelaar aansprakelijk gesteld worden.

De les van de dag
De les die uit deze dag gehaald mag worden is dat er voor ontwikkelaars van medische apps de uitdaging ligt om apps onder een breed publiek, zowel zorgverlener als patient, geaccepteerd te krijgen en als een volwaardig (medisch) hulpmiddel worden aangezien. Voor apps die enkel informatie ontsluiten, zoals de FK app, kan het nut snel aangetoond worden. Voor apps die complexer zijn en bijvoorbeeld advies geven, zoals de Huidmonitor app (winnaar van de HAPP12 award), is er de uitdaging voor de ontwikkelaar om drie vragen van Prof. Schrijvers positief te beantwoorden. De award moet gezien worden als beloning voor de vele manuren en enthousiasme die in de app zijn gestopt en als stimulans om de antwoorden op de drie vragen beantwoord te krijgen. Alle (medische) app ontwikkelaars zijn hierbij gebaat.

Posted in: Blog

Leave a Comment (0) →